عسل

فیلـتر

مشاهده همه 6 نتیجه

ععسل مایعی شیرین و گران‌رو است که توسط زنبورعسل تولید می‌شود. زنبورها، عسل را از تراوش شکری گیاهان و گل‌ها از راه بالاآوری، فعالیت (کنش) آنزیمی و بخار آب فرآوری می‌کنند. زنبورها آن را در ساختارهایی از جنس موم به نام کندو اندوخته می‌کنند. عسلی که توسط زنبور فرآوری می‌شود به چرایی فرآوری جهانی و تجاری‌سازی آن، بیشترین شهرت و آوازه را دارد. عسل از کلونی‌های زنبورهای وحشی یا از کندوهای زنبورهای بومی گردآوری می‌شود. که به این کار زنبورداری گفته می‌شود.

عسل شیرینی خود را از مونوساکاریدها، فروکتوز و گلوکز به دست می‌آورد. شیرینی نسبی آن در حد ساکارز است. میزان کالری عسل حدود ۳۲۵ کیلو کالری انرژی در هر ۱۰۰ گرم است. به لحاظ داشتن برخی مواد تخمیری در تبادلات غذایی و کمک به هضم غذا بالاترین مرتبه را در میان غذاها دارد.

اغلب میکروب‌ها در آن رشد نمی‌کنند. به همین علت، به صورت مهر و موم شده تا هزاران سال تخریب نمی‌شود. همچنین به علت اسیدیته خاص، مقدار بسیار اندک آب و وجود هیدروژن پراکسید به سختی فاسد می‌شود و از همین روی نگهداری، انتقال و تجارت آن آسان است.

اطلاعات بیشتر ...