جدیدترین محصولات

34%
عسل ،محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comعسل 2 ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

عسل چهل گیاه

شروع از : 66,000 تومان45,000 تومان
29%
عسل 2 ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comعسل ،محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

عسل گون

شروع از : 57,000 تومان45,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
32%
عسل 3 ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comعسل 2 ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

عسل آویشن

شروع از : 61,000 تومان45,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

شیرینی خانگی نسکافه ای

80,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
بادام استانه ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

بادام زمینی آستانه

شروع از : 45,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
10%
آرد برنج ،محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

آرد برنج

10,000 تومان9,000 تومان
13%
مربای کامکوات ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمربای کامکوات ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

مربای پرتقال کامکوات

شروع از : 24,000 تومان21,000 تومان
10%

لیمو خشک

35,000 تومان31,500 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

تقویم چوبی رومیزی

128,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
10%
10%
بادمجان کبابی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comبادمجان کبابی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

بادمجان کبابی (تنوری)

شروع از : 22,000 تومان20,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
10%
پاچ باقلا ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comپاچ باقلا ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

لوبیا خورشتی (پاچ باقلا)

25,000 تومان22,500 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
10%
روغن حیوانی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comروغن حیوانی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

روغن گاوی

شروع از : 41,000 تومان37,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
10%
مربای تمشک ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comتوسط I, Hedwig Storch، CC BY-SA 3.0، https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4764537

مربای تمشک

40,000 تومان 36,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

دَلار ( دَلال )

65,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

شیرینی خانگی کرکی کاکائویی (بهشتی)

80,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

گرانولای ساده

شروع از : 40,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

گرانولای میوه خشک

شروع از : 45,000 تومان

سبزیجات آماده طبخ

قرمه سبزی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comقرمه سبزی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

قورمه سبزی

شروع از : 34,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
لوبیا سبز ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comلوبیا سبز ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

لوبیا سبز

25,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
10%
پاچ باقلا ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comپاچ باقلا ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

لوبیا خورشتی (پاچ باقلا)

25,000 تومان22,500 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
سبزی آش ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comسبزی آش ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

سبزی آش

18,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
سبزی پلویی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comسبزی پلویی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

سبزی پلویی (کوکو)

17,500 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
10%
بادمجان کبابی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comبادمجان کبابی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

بادمجان کبابی (تنوری)

شروع از : 22,000 تومان20,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
پیازداغ خلالی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comپیازداغ خلالی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

پیازداغ خلالی

شروع از : 40,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
سبزی سوپ ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comسبزی سوپ ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

سبزی سوپ

12,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
پیازداغ ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comپیازداغ ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

پیازداغ چرخ شده

شروع از : 30,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
سیر سرخ شده ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comسیرداغ ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

سیرداغ

45,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.
مرغ ترشی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمرغ ترشی ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

سبزی مرغ ترش

42,000 تومان
توجه فرمایید که این محصول فقط به شهرهای تنکابن و رامسر قابل ارسال است.

تولیدات خانگی

محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

گرانولای میوه خشک

شروع از : 45,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

عرق بهار نارنج

80,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
10%

ترشی خرفه

20,000 تومان18,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

ارده کنجد

45,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
9%
رب انار ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comرب انار ، محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

رب انار خانگی

شروع از : 45,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

دَلار ( دَلال )

65,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

گرانولای ساده

شروع از : 40,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

شیرینی خانگی کرکی کاکائویی (بهشتی)

80,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

گرانولای کامل

شروع از : 60,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

سکنجبین

60,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
14%

سرکه سیب خانگی

35,000 تومان30,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

کره بادام زمینی

45,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
9%

ترشی فلفل کبابی

35,000 تومان32,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

گوجه فرنگی خشک

35,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
10%
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

ترکیب لیمو و زنجبیل

150,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.

صنایع دستی

محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

میز کنار مبلی

1,300,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

جا سیگاری

178,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

تقویم چوبی رومیزی

128,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

شلف دیواری

180,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

پایه روشویه سرویس بهداشتی

1,300,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

جا شمعی چهار تکه

150,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

میز کنار مبلی

1,450,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

جاکارتی چوب و چرم

165,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

نیمکتهای دو نفره

2,000,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

تخته سرو

200,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

جای گلدان

390,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

تخته سرو

270,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

صندوقچه

960,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

تخته سرو

170,000 تومان
طراحی شده توسط سرکار خانم شیدا شمس
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

آیینه دایره ای

450,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

بشقاب سرو

150,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
فروشگاه اینترنتی کندوج. تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

چای

13%
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

چای سبز اعلاء

شروع از : 27,000 تومان24,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
9%
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

چای قلم بهاره

27,500 تومان25,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

چای شکسته بهاره

شروع از : 12,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
چای سبز2،محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comچای سبز3،محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

چای سبز بهاره

48,000 تومان
از فواید بسیار چای سبز صحبت‌های زیادی می‌شود و حتی چای را بهترین نوشیدنی پس از آب می‌دانند. چای سیاه و چای سبز هر دو از گیاه واحدی به دست می‌آیند و تفاوت آنها در طرز تهیه‌شان است.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

چای شکسته ممتاز شریعت

42,000 تومان
چای شریعت از مزارع زیبا و سرسبز و چای خیز تنکابن تهیه شده و با دستگاههای تمام اتوماتیک و در شرایط کاملا بهداشتی بسته بندی شده که پلمپ لایه داخلی ، عطر و طعم چای را حفظ میکند.
11%
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

چای به

شروع از : 13,500 تومان12,000 تومان
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

چای ماسالا

35,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

گل گاوزبان

شروع از : 34,000 تومان
عکس واقعی محصول می باشد.
11%
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

چای ممتاز بهاره

45,000 تومان40,000 تومان

برنج و محصولات جانبی

10%
آرد برنج ،محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

آرد برنج

10,000 تومان9,000 تومان
9%
نیم دانه،محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

برنج نیم دانه هاشمی

22,000 تومان 20,000 تومان
برنج نیم دانه به برنج شکسته ای گفته می شود که از الک کردن برنج دانه بلند در شالیکوبی ها تهیه می شود
محصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.comمحصول فروشگاه اینترنتی کندوج www.kandooj.ir ، تصویر برداری شده توسط تیم کندوج www.kandooj.com

برنج دودی هاشمی

350,000 تومان
طعم بی‌نظیر یک وعده غذا با برنج دودی در خاطرات مردمان ایران زمین نقش بسته است. دودی کردن برنج در گذشته یکی از راه‌های خشک کردن شلتوک برای تبدیل به برنج سفید بود. این فرآیند موجب می‌شد تا طعم دود بر روی برنج باقی بماند و به مرور وارد ذائقه ایرانیان گردید. امروزه شالیکلوبی ها از خشک کن‌های جدید و مدرن  برای خشک کردن شالی بهره می‌برند و دیگر خبری…